23. november 2016

Dansk Forening for Udbudsret holder onsdag den 23. november 2016 fra kl. 16:00-18:00 medlemsmøde under temaet “Konsekvenser af overtrædelser – pålæg om kontraktophør og/eller erstatning”.

Mødet afholdes hos Bech-Bruun, Langelinje Allé 35, 2100 København Ø.

Programmet for mødet er følgende:

16.00-16.05:   Velkomst

16.05-17.05:   Pålæg om kontraktophør – udbudslovens § 185, stk.

  • Tilbudsgiverperspektivet v/advokat Majse Jarlov
  • Ordregiverperspektivet v/advokat Laura Juul Madsen

17.05-17.10:    PAUSE

17.10-17.55:    Erstatning v/advokat Torkil Høg

17.55-18:00:    Afrunding

Tilmelding til mødet er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset. Tilmelding skal ske til dffu@accura.dk og vil ske efter først-til-mølle-princippet.