22. september 2016

Mødet afholdes torsdag den 22. september 2016 kl. 16.00-18.00 hos Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Det overordnede tema for mødet er “ESPD”.

Programmet for mødet:

16:00-16:05:  Velkomst

16:05-16:25:  ESPD status for implementeringen v/ specialkonsulent Jesper Halvorsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

16:30-17:00:  Fordele og udfordringer ved ESPD v/ Martin Stæhr, Udbudsjura.dk

17:00-17:10:  PAUSE

17:10-17:30:  Konkrete erfaringer med ordningen v/ bygge- og udbudsjurist Emil Schütze, Københavns Kommune

17:35-18:00:  Aktuel udbudsretlig praksis v/ advokat Erik Kjær-Hansen, partner, Gorrissen Federspiel

18:00- :          Afrunding.

Der opfordres til spørgsmål og debat i tilknytning til hvert af indlæggene.

Tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset til 100 personer. Tilmelding skal ske til dffu@accura.dk senest onsdag den 14. september 2016 og vil ske efter først-til-mølle-princippet.